Nyheter från JM@home

  • Underhåll av din bostad

    07 januari 2019 JM@home

    Mycket av det löpande underhållet kan du själv utföra som att rengöra golvbrunnar, tilluftsdon eller ditt vattenlås. På JM.se hittar du ett flertal instruktionsfilmer där du ser hur du går tillväga för att sköta underhållet av din bostad.

    Läs mer